Toplam Organik Karbon (TOC) Spektroskopisi

 

TOC (toplam organik karbon) analizi ile sıvı ve katılardaki organik maddelerin yüksek sıcaklıkta yakılması sonucu açığa çıkan CO2 gazı miktarını ölçülerek örnekteki toplam karbon (TC) ve buna bağlı olarak toplam inorganik karbon (TIC) ile toplam organik karbon (TOC) miktarı tespit edilebilmektedir. Toplam organik karbon suda bulunan mikroorganizma kirliliği, çözünmemiş organik madde ve çözünmüş karbon içeriğinin de bir ölçüsüdür. TOC analizi ile su içinde bulunan organik kirleticilerin kaynaklarının izlenebilmesi ve suların kullanım amacına göre sınıflandırılması da mümkün olmaktadır. Parkurumuzda bulunan cihazımız aynı zamanda sıvı numunelerde nükleik asit ve protein kaynaklı ortaya çıkabilecek toplam azot (TN) miktarını da ölçebilmektedir.

 

Cihaz Bilgileri

Marka: Analytik Jena

Model: Multi N/C 2100S + HT1300

Kurulum: Katı ve sıvıda TOC, TC, IC, TIC, NPOC ölçümleri için sıvıda 900 °C, katıda 1200 °C fırınlara bağlı NDIR dedektör, sıvılarda TN ölçümü için kemilüminesans dedektör, 60’lı sıvı oto-örnekleyici

Uygulama Alanları:

İlaç ve kimya endüstrisi ürünleri, su analizleri, kömür, tuz, petrol, jeoloji, toprak, gübre, bitki gibi TC ve TN içeriğinin belirlenmesi gereken tüm katı veya sıvı numune analizleri.