Biyokimya Laboratuvarı

Laboratuvarımızda yapılan deneyler aşağıdaki gibidir:

Analiz Kodu Analiz
ENZ-01 Pankreatik amilaz
ENZ-02 Pankreas lipazı
ENZ-03 Pankreas kolesterol esteraz
ENZ-04 Alfa-glukozidaz
ENZ-05 Karbonik anhidraz II
ENZ-06 Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz
ENZ-07 6-fosfoglukonat dehidrojenaz
ENZ-08 Tirozinaz
ENZ-09 Elastaz
ENZ-10 Ksantin oksidaz
ENZ-11 Katalaz Enzim Aktivitesi
ENZ-12 Glutatyon Peroksidaz Enzim Aktivitesi
ENZ-13 Süperoksit Dismutaz Enzim Aktivitesi

Analiz Kodu Analiz
AOA-01 Toplam Fenolik Madde Tayini
AOA-02 Toplam Flavonoid Madde Tayini
AOA-03 DPPH Radikal Süpürme Kapasitesi Tayini
AOA-04 Metal Şelatlama Yöntemi ile Antioksidan Kapasite
Testi
AOA-05 CUPRAC Yöntemi ile Antioksidan Kapasite Testi
AOA-06 FRAP Yöntemi ile Antioksidan Kapasite Testi
AOA-07 ABTS ile Antioksidan Kapasitesi Testi
AOA-08 Fosfomolibden Metodu

Analiz Kodu Analiz
PRT-01* Protein Miktar Tayini (Bradford)
*Diğer metotlar için iletişime geçiniz

Analiz Kodu Analiz
INS-01 Moleküler Docking
INS-02 Moleküler Dinamik Simülasyon
INS-03 ADMET