Tanıtım

Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı (ÇANKAM); Gelişmiş teknoloji altyapısı ve uzman araştırma kadrosu ile çeşitli alanların uygulama ihtiyaçlarına yönelik uygulama ve araştırmaların yürütüldüğü bir Ar-Ge merkezidir. Bu merkezin amacı, üniversite bünyesindeki mevcut bilimsel ve stratejik araştırma laboratuvarları, araştırma ve uygulama merkezleri ve benzeri birimler arasında koordinasyonu sağlamak; Ar-Ge tesislerinin birimler arası ortak kullanıma açılmasını ve etkin kullanımını sağlamak; analiz, test ve ölçüm altyapı ve hizmetini sağlayarak üniversite bünyesinde temel, uygulamalı ve disiplinler arası bilimsel araştırma çalışmalarına destek sağlamak ve özel/stratejik projelere ev sahipliği yaparak yeni Ar-Ge alanları oluşturmak; teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek laboratuvardaki cihazların günün şartlarına uygun şekilde konuşlandırılmasını sağlamak ve üniversitenin proje uygulama potansiyelini artırmak; yerel, bölgesel ve ulusal sanayi kuruluşları ile diğer özel ve kamu kurumları ile işbirliği yaparak sektörün taleplerine cevap vermek ve sorunların çözümüne yönelik test, analiz ve ölçüm hizmetleri ile ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmaktır.