Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC), bir malzemenin ısı kapasitesinin sıcaklıkla nasıl değiştiğini inceleyen bir termal analiz tekniğidir. Bu analiz ile erime, camsı geçiş, faz değişikliği ve kürlenme gibi geçişler saptanabilir.

Cihaz Bilgileri

Marka: Setaram

Model: DSC 131 Evo

Sıcaklık Aralığı: Azot gazı veya hava ile Ortam Sıcaklığı – +400°C

Isıtma/Soğutma Hızı: 5 – 100 °C/dakika

 

Bağlantılı Tartım Ekipmanı: Mettler Toledo XP6 Microbalance 6,1g x 1 ug

 

Uygulama Alanları:

Petrokimya, gıda, elektronik, baskı, imalat, tüketim maddeleri, ambalaj maddeleri, endüstriyel kimya, farmakoloji vb. çok çeşitli endüstriyel alanlarda termodinamik özellik belirleme amaçlı analizler.