Fiyat Listesi

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” 18.06.2020 ve 31159 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin 7. Maddesinin 2. Fıkrasında “Döner Sermaye İşletmesine bağlı birimler tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz” denilmektedir. Bu yönetmelik kapsamında fiyatlarımızda işletmecilik gereği ticari indirimler hariç herhangi bir indirim uygulanmamaktadır. Merkezimiz, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17/1-a maddesine ait özelge ile BAP ve TÜBİTAK kapsamındaki ilgili projelere faturalandırılacak hizmetlerde KDV muafiyeti uygulamaktadır.

2024 Yılı Analiz Fiyat Kataloğu`nu PDF olarak indirmek için buraya tıklayınız.