Personel Listesi

PERSONEL LİSTESİ

Adı Soyadı

Ünvanı

Görevi

Sorumluluk Alanı

Dahili Numarası

E–Posta Adresi

Hakan ÇOLAK

Prof. Dr.

Müdür

Tüm Konular, İzinler

7982

hakancolak@karatekin.edu.tr

Erdin DALKILIÇ

Dr. Öğretim Üyesi

Müdür Yardımcısı

Müdür Vekaleti

7986

erdindalkilic@karatekin.edu.tr

Muhammed ALTUN

Dr. Öğretim Üyesi

Müdür Yardımcısı

Müdür Vekaleti

7985

muhammedaltun@karatekin.edu.tr

İbrahim FİLAZİ

Öğretim Görevlisi

Uzman Personel

Laboratuvarlarla İlgili Tüm Konular; Mikroskopi, DSC ve Kromatografi Laboratuvarları

7981

ibrahimfilazi@karatekin.edu.tr

Deniz ÇAKAR

Dr. Öğretim Görevlisi

Uzman Personel

TOC, Moleküler Biyoloji ve Hücre Kültürü Laboratuvarları

7961

denizcakar@karatekin.edu.tr

Emel EKİNCİ

Öğretim Görevlisi

Uzman Personel

NMR ve AFM Laboratuvarları

7967

emelekinci@karatekin.edu.tr

Feride Naime TÜRK

Dr. Öğretim Görevlisi

Uzman Personel

ICP-MS, AAS, Elementel Analiz ve TOC Laboratuvarları

7964

feridenaimeturk@karatekin.edu.tr

Özge BİLDİ CERAN

Araştırma Görevlisi Dr.

Uzman Personel

Kimya Mühendisliği Laboratuvarları

8318

ozgebildi@karatekin.edu.tr

Mehmet ÇELİK

Büro Personeli

Muhasebe ve Numune Kabul Personeli

Numune Kabul ve Muhasebe Konuları

7983

mehmetcelik@karatekin.edu.tr

Onur DİLSİZ

Tekniker

Uzman Personel

NMR ve AFM Laboratuvarları

7984

onurdilsiz@karatekin.edu.tr

Hakan KELOĞLANOĞLU

Temizlik Personeli

Temizlik Personeli

Bina ve Sanitasyon ile İlgili Konular

7970

-