İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle (ICP-MS) Spektroskopisi

Argon plazma temelli indüktif eşleşmiş plazma-kütle (ICP-MS) spektroskopisi, argon gazı ya da argon gaz karışımı aracılığıyla sisleştirilmiş çözelti halindeki sıvı örneklerin, yüksek saflıktaki argon gazının elektromanyetik olarak indüklenmesiyle oluşturulan ve yaklaşık 10.000 derece Kelvin`lik yüksek sıcaklıktaki bir plazmaya gönderilerek moleküler bağların kırıldığı ve atomların iyonlaştırıldığı bir analitik tekniktir. İyonlar örnekleme (sampling) ve süzme (skimmer) konileri arayüzeyinden geçerek vakuma alınır ve burada birleştirilmiş mercek sistemi iyonları quadrupol kütle spektrometresine odaklar. Burada iyonlar kütlelerine ayrılıp taramalı elektron çoğaltıcısı ile analizlenir. Örnekteki tüm elementlerin derişimleri 1 ile 2 dakika arasında değişen oldukça kısa bir sürede ölçülebilir.

ICP-MS kullanılarak örnekteki tüm inorganik elementler 1 ile 2 dakika arasında değişen oldukça kısa bir sürede kalitatif, ppb düzeyinde kantitatif ya da yarı-kalitatif olarak ölçülebilmektedir.

Cihaz Bilgileri

Marka: Agilent

Model: 7700x

Uygulama Alanları:

Yemeklik tuzlar, kaya tuzları, içme suları, atık sular, çevresel örnekler, gıda örnekleri, hayvansal dokular, toprak, bitkisel dokular gibi pek çok numunede ağır metal analizi ve inorganik kalitatif/kantitatif elementel analiz gerektiren diğer tüm analizler.