Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS)

AAS ile bir çözelti içerisindeki elementlerin ppm düzeyindeki derişimleri tekli olarak ölçülebilmektedir.

Cihaz Bilgileri

Marka: Shimadzu

Model: AA7000

Mevcut Lambalar: Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Stronsiyum, Bor

 

Marka: Analytik Jena

Model: novAA 300

Mevcut Lambalar: Kurşun, Kadmiyum, Krom, Molibden, Antimon, Arsenik

Ek Kurulum: Grafit Fırınlı Hidrür Sistem (HS-60)

 

Uygulama Alanları:

Yemeklik tuzlar, kaya tuzları, içme suları, atık sular, çevresel örnekler, gıda örnekleri, hayvansal dokular, toprak, bitkisel dokular gibi pek çok numunede ağır metal analizi ve inorganik kalitatif/kantitatif elementel analiz gerektiren diğer tüm analizler.