Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi (FTIR) Spektroskopisi

FTIR ile analizi yapılan örneğin moleküler yapısına ait bilgi edinilebilmektedir. FTIR spektroskopisi, yapı tayini, kalitatif ve kantitatif analiz, saflık kontrolü, kimyasal reaksiyonların izlenmesi gibi alanlarında çoğunlukla kullanılmaktadır. Cihaza bağlı ATR (zayıflatılmış toplam yansıma, attenuated total reflection) ünitesi ile katı ve sıvı numunelerde herhangi bir ön hazırlık işlemi gerektirmeden IR spektrumları en düşük numune sarfiyatıyla elde edilebilmektedir.

 

Cihaz Bilgileri

Marka: Bruker

Model: Tensor II

Kurulum: Elmas kristalli ATR

Dalgaboyu Aralığı: 400 – 4000 nm (ATR ile)

 

Uygulama Alanları:

İlaç ve kimya endüstrisi ürünleri, plastik, reçine, lastik, yapı malzemeleri, yüzey kaplamaları gibi tüm moleküler spektroskopi analizi gerektiren bileşiklerin analizleri.