Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA/DSC)

Simultane Diferansiyel Taramalı Kalorimetre ve Termogravimetrik Analiz Cihazı ile malzemelerin ağırlık değişimi ve ısı akışı eş zamanlı olarak sıcaklığın veya zamanın bir fonksiyonu olarak ölçülmektedir.

Cihaz Bilgileri

Marka: TA Instruments

Model: SDT Q600 Simultane DSC/TGA

Sıcaklık Aralığı: Ortam Sıcaklığı – 1500°C

Isıtma Hızı: 1000°C’ye kadarki ayarlamalarda: 0,1 – 100 °C/dakika, – 1500°C’ye kadarki ayarlamalarda: 0,01 –  25°C/dakika

 

Uygulama Alanları:

Petrokimya, gıda, elektronik, baskı, imalat, polimer, cevherler, inorganik ve organik katı kimyasal maddeler vb. çok çeşitli endüstriyel alanlarda maddelerin fiziksel ve termodinamik özellik belirleme amaçlı analizler (bozulma sıcaklığı, faz değişimi, kütle kaybı gibi) yapılabilmektedir. Böylece malzemelerin termal kararlılıkları, polimer-polimer veya polimer-katkı maddesi etkileşimleri, malzeme içindeki nem ve uçucu bileşenler ya da katkı maddelerinin oranları belirlenmektedir.