Sıvı Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopi Laboratuvarı

Manyetik alan içinde tutulan ve spini olan bir çekirdeğin uygun frekans değerinde bir radyo dalgası fotonu ile rezonansa gelmesi ilkesine dayanan spektroskopik yönteme Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) spektroskopisi denir. NMR kullanarak bileşiğin yapı şekli, bağlanma özellikleri, molekül formülü ve ağırlığı, moleküler hareketleri ve polimerlerin yapısal düzeni hakkında bilgiler edinilebilir. Merkezimizde bulunan NMR spekstroskopisi cihazımız ile aşağıdaki analizlerde araştırmacılarımızın ihtiyaç duyabileceği sıvı NMR analizi taleplerini karşılamaktayız:

 • 1H
 • 13C
 • 13C APT
 • 13C DEPT
 • D2O Değişimi
 • 11B
 • 15N (Geçici olarak yapılamamaktadır)
 • 19F (Geçici olarak yapılamamaktadır)
 • 29Si (Geçici olarak yapılamamaktadır)
 • 31P (Geçici olarak yapılamamaktadır)
 • 2D-COSY
 • 2D-DOSY
 • 2D-HSQC
 • 2D-HMQC
 • 2D-HMBC
 • 2D-HETCOR
 • 2D-NOESY
 • 2D-ROESY
 • 2D-TOCSY

 

Cihaz Bilgilerimiz:

Marka: Agilent

Model: Premium Compact

Mıknatıs: 600 MHz, 14.1 Tesla

 

Laboratuvar Doğrudan İletişim: 0376 218 9539

Laboratuvar Dahili Numarası: 8016

 

NMR Laboratuvarı Numune Kabul Kriterleri

Analiz talep eden kişi/kurum numune gönderirken aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇANKAM) numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 

 1. Numunelerin ÇANKAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu analiz talep eden kişi/kuruma aittir.
 2. Numuneler özellikleri bozulmadan merkezimize ulaştırılmalıdır.
 3. Her türlü posta/kargo masrafı analiz talep eden kişi/kuruma aittir.
 4. Numunelerin özel saklama koşulları varsa numune tesliminde bu durum laboratuvara bildirilmelidir.
 5. Numuneler kilitli poşet veya ağzı tam kapalı ve mümkünse parafilmlenmiş kaplarda/tüplerde teslim edilmelidir.
 6. Çatlak, kırık veya temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
 7. Numune ambalajlarına deney istek formunda belirtilen etiket numaraları açıkça yazılmalıdır. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak analiz talep eden kişi/kurum tarafından mutlaka kodlanmalıdır.
 8. 1H-NMR Analizi için minimum 5 – 10 mg, diğer NMR analizleri için minimum 20 – 30 mg numune miktarı gerekmektedir. Molekül ağırlığı çok büyük olan bileşikler için daha fazla madde miktarı gereklidir.
 9.  Numunelerin homojen olması tercih edilir. Aksi takdirde analiz sonuçları farklılık gösterebilir ve merkezimiz bu durumdan kesinlikle sorumlu değildir.
 10. Numuneler çözülmüş olarak teslim edilecek ise minimum 500 µl hacimde teslim edilmelidir. Çözücü olarak uygun döteryumlu çözücüler kullanılmalı, çözelti berrak olmalıdır. Bulanık, kolloidal veyahut bir süre beklettikten sonra çökmeye uğrayan numuneler analiz kalitesini düşürmektedir. Jel ve tiksotrop numuneler merkezimizce çözücüsüz olarak kabul edilecektir.
 11. Polimer numunelerinde çözeltiye alma işleminin yapılabilmesi için, numune içeriği (polimerin adı, varsa katkı maddeleri gibi) tam olarak belirtilmelidir.
 12. Patlayıcı, çok kolay tutuşan, radyoaktif ve kanserojen özellikte numuneler analize kabul edilmez. Analiz talep eden kişi/kurum analize gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
 13. Bu kriterlerin kapsamadığı numune tipleri için merkezimizle görüşülmelidir.
 14. Deney İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve numune ile birlikte ÇANKAM Numune Kabul Birimine müracaat edilmeli veya kargo ile uygun ambalajlarda gönderilmelidir.
 15. Analiz sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu analizlerin yapıldığı yerin Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇANKAM) olduğunun yayında belirtilmesi tarafınızdan talep edilmektedir.
 16. Tahmini analiz süresi 31 iş günüdür. Analiz yoğunluğuna ve analizi talep edilen numune sayısına göre bu süre değişebilir. Cihaz arızası ve benzeri durumlarda bilgilendirme yapılacaktır.