Sıvı Kromatografi

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)

Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), bir karışımdaki her bileşenin ayrılması, tanımlanması ve nicelenmesi için kullanılan analitik kimyada kullanılan bir tekniktir. Teknik, katı bir adsorban maddesiyle (sabit faz) doldurulmuş bir kolondan numune karışımını içeren bir basınçlı sıvı çözücüsünün (mobil faz) yüksek basınçla ilerletilmesi mantığına dayanır. Numunedeki her bir bileşen, kolondaki adsorban malzeme ile moleküler etkileşim içerisindedir. Ancak bu etkileşim her bir bileşen için farklıdır. Bu durum farklı bileşenler için farklı akış hızlarına neden olur ve bileşenlerin kolondan dışarı akarken ayrılmasına yol açar. Analiz yapılan numuneye bağlı olarak da sistem ile bütünleşik absorbans, floresans, elektrokimyasal, iletkenlik veya refraktif indeks (RID) dedektörleri ile bu bileşenlerin kalitatif tayinleri yapılabilmektedir. Ayrıca, HPLC sistemi bir kütle spektroskoisine bağlanarak ya da primer standart maddeler kullanılarak hazırlanan kalibrasyon çözeltileri ile hedef bileşenlerin kantitatif tayinleri yapılabilmektedir.

Cihaz Bilgilerimiz:

Marka: Agilent

Model: Infinity 1200 Series

 

Pompa: Binary

Dedektör: Diode Array Detector (DAD)

Cihaz üzerinde termostatlı kolon tutucu (TCC) ve solvent degasser bulunmaktadır.

 

Uçuş Süresi Temelli Kütle Spektrometresi (TOF-MS)

Uçuş zamanı kütle spektrometrisi (TOF-MS), bir iyonun kütle-yük oranının bir uçuş zamanı ölçümüyle belirlendiği bir kütle spektrometresi yöntemidir. İyonlar, gücü bilinen bir elektrik alanı tarafından hızlandırılır. İyonun hızı, kütle-yük oranına bağlıdır (aynı yüke sahip iyonlardan ağır olan daha yavaş hızlanır). İyonun bilinen bir mesafede dedektöre ulaşması için geçen süre ölçülür. Bu süre iyonun hızına bağlı olacaktır ve bu nedenle iyonun kütle - yük oranının bir ölçüsüdür. Bu oran ve bilinen deneysel parametrelerden iyon tanımlanabilir.

Merkezimizde bulunan TOF-MS spektrometresi HPLC cihazımıza bağlı olup, HPLC ile ayrıştırılan bileşenlerin kantitatif analizi TOF-MS spektrometresi ile yapılabilmektedir.

Cihaz Bilgilerimiz:

Marka: Agilent

Model: 6200 Series

Önemli Not: TOF-MS cihazımız geçici olarak servis dışıdır.