• Numune Kabul Şartları

  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
  NUMUNE KABUL ŞARTLARI
  • NMR Analiz hizmeti almak isteyen kişi/kurum internet sitemizdeki (cankam.karatekin.edu.tr) Analiz Talep Formunu eksiksiz olarak doldurup imzalandıktan sonra numunelerle birlikte laboratuvarımıza göndermelidir.

   

  • Analiz talep eden taraf formun imzalanmasıyla beraber internet sitemizdeki Numune Kabul Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

   

  • Numunelerinizin analizi teslim edilme sırasına göre yapılır. Sonuçlar bildirdiğiniz iletişim adreslerine en kısa zamanda gönderilir.

   

  • Analizi istenen numunenin NMR laboratuvarına kabulüne kadar geçen süre zarfında, niteliğine uygun ambalajlanması, etiketlenmesi ve muhafazası analizi talep edenin sorumluluğundadır.

   

  • Analize başlanabilmesi için hizmet bedelinin sitemizde bildirilen Döner Sermaye Hesabına yatırılması gerekmektedir.

   

  • NMR analiz talep formlarının doldurulup ilgili tarafından imzalanmasıyla; analize gönderilen numunenin, varsa insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.

   

  • İadesi talep edilen numuneler geri iade edilir. Diğer numuneler iki ay bekletildikten sonra imha edilir.

   

  • Numune ve analiz şartları veya analiz yöntemi konusunda belirtilmesi gerekli özel durumlar için müracaat esnasında analiz sorumlusu ile görüşülmelidir.

   

  • Analiz sonuçlarına itiraz durumunda yapılan analiz tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda analizi talep eden kişi ya da kurumdan tam hizmet bedeli tahsil edilir. Analiz sonuçlarına onbeş iş günü içinde itiraz edilmediği durumda sonuçlar kabul edilmiş sayılır.

   

  • 1H-NMR Analizi için 5-10 mg, 13C ve diğer analizler için, 20-30 mg minimum numune miktarı gerekmektedir. Molekül ağırlığı çok büyük olan bileşikler için daha fazla madde miktarı gereklidir.

   

  • Numuneler çözülmüş olarak teslim ediliyor ise tam olarak 500 µl uygun döteryumlu çözücülerde çözünerek berrak hale getirilmelidir. Bulanık veyahut bir süre beklettikten sonra çökmeye uğrayan numuneler analiz kalitesini düşürmektedir.

   

  • Analiz süresinde cihaz arızası, iş yoğunluğu vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olduğunda bilgilendirme yapılacaktır.

   

  • Hür türlü kargo/posta masrafları analiz talep eden tarafa aittir.

   

  • Anlaşmazlık durumlarında Çankırı Mahkemeleri yetkilidir.