Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Moleküler biyoloji, canlılardaki olayları moleküler seviyede inceleyen biyoloji dalıdır.