İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle (ICP-MS) Spektroskopisi

Argon plazma temelli indüktif eşleşmiş plazma-kütle (ICP-MS) spektroskopisi, argon gazı ya da argon gaz karışımı aracılığıyla sisleştirilmiş çözelti halindeki sıvı örneklerin, yüksek saflıktaki argon gazının elektromanyetik olarak indüklenmesiyle oluşturulan ve yaklaşık 10.000 derece Kelvin`lik yüksek sıcaklıktaki bir plazmaya gönderilerek moleküler bağların kırıldığı ve atomların iyonlaştırıldığı bir analitik tekniktir. İyonlar örnekleme (sampling) ve süzme (skimmer) konileri arayüzeyinden geçerek vakuma alınır ve burada birleştirilmiş mercek sistemi iyonları quadrupol kütle spektrometresine odaklar. Burada iyonlar kütlelerine ayrılıp taramalı elektron çoğaltıcısı ile analizlenir. Örnekteki tüm elementlerin derişimleri 1 ile 2 dakika arasında değişen oldukça kısa bir sürede ölçülebilir.

Merkezimizde bulunan ICP-MS spekstroskopisi cihazımız ve numune hazırlama laboratuvarımız ile araştırmacılarımızın ihtiyaç duyabileceği çözelti ICP-MS analiz taleplerini karşılamaktayız.

 

Cihaz Bilgilerimiz:

Marka: Agilent

Model: 7700x

 

Numune Hazırlık Laboratuvarı envanter bilgileri için tıklayınız.

 

ICP-MS Numune Kabul Kriterleri

Analiz talep eden kişi/kurum numune gönderirken aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇANKAM) numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.

 1. Numunelerin ÇANKAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu analiz talep eden kişi/kuruma aittir.
 2. Numuneler özellikleri bozulmadan merkezimize ulaştırılmalıdır.
 3. Her türlü posta/kargo masrafı analiz talep eden kişi/kuruma aittir.
 4. Numunelerin özel saklama koşulları varsa deney istek formundaki ilgili bölümde belirtilmelidir.
 5. Çatlak, kırık veya temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
 6. Numune ambalajlarına deney istek formunda belirtilen etiket numaraları açıkça yazılmalıdır. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak analiz talep eden kişi/kurum tarafından mutlaka kodlanmalıdır.
 7. Su numuneleri en az 50 mL olmalı ve temizlenmiş plastik (PE veya PTFE) veya cam (mümkünse borosilikat) şişelerde asıl numuneyi temsil eder şekilde teslim edilmelidir. Şişelerin numune konmadan önce, numuneyle birkaç kez çalkalanması önerilir. Numune kaplarının ağzı sıkıca kapatılmalı ve hava boşluğu bırakılmamalıdır.
 8. Su numunelerinde çözünmüş haldeki elementlerin tayini yapılacaksa, numuneler membran filtreden (gözenek boyutu 0,45 μm) süzülmeli ve pH<2 olacak şekilde suprapur nitrik asit eklenmelidir. Eğer su numunesi içerisindeki partiküllerle analiz edilecekse numune süzme işleminden geçirilmeden pH<2 olacak şekilde suprapur nitrik asit eklenmeli ve partiküllerin çözülmesi sağlanmalı ardından numune membran filtre ile süzülmelidir. Suprapur nitrik asit kullanılmaz ise kullanılan nitrik asit ile ASTM Tip 1 ultra saf suyun pH değeri numune ile aynı seviyeye getirilmeli ve hazırlanan bu çözelti kör olarak laboratuvara teslim edilmelidir. Suprapur nitrik asit kullanılan durumlarda da ASTM Tip 1 ultra saf su ile hazırlanan kör çözelti getirilmesi tercih edilmektedir.
 9. Su numunelerinin analizi, ek bir işlem talep edilmediği takdirde laboratuvarımıza teslim edildiği haliyle yapılır. Numunenin özelliğinin bozulmaması ve doğru sonuçlar alınabilmesi için belirtilen işlemlerin dikkate alınması önerilir. Bu işlemler, su numunesi alındıktan sonra, laboratuvarımızda belirli bir ücret karşılığında yapılmaktadır.
 10. Katı numuneler kilitli poşet veya ağzı tam kapalı ve mümkünse parafilmlenmiş kaplarda teslim edilmelidir.
 11. Katı numuneler için parçacık boyutu 150 µm’den küçük ve numune miktarı en az 10 gram olmalıdır. Numunenin çözeltiye alma işlemi öncesinde kurutulması isteniyorsa deney istek formunda belirtilmelidir.
 12. Polimer numunelerinde çözeltiye alma işleminin yapılabilmesi için, numune içeriği (polimerin adı, varsa katkı maddeleri gibi) tam olarak belirtilmelidir.
 13. Petro-kimyasal numunelerin analizi, mikrodalga fırınla çözeltiye alma işleminin mümkün olduğu numuneler için yapılır.
 14. Numune içerisinde organik bileşik veya organik çözücüler varsa ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 15. Filtrasyon, santrifüj, çözeltiye alma, yakma, öğütme ve kurutma gibi ek işlemler belirli bir ücret karşılığında yapılmaktadır.
 16. Patlayıcı, radyoaktif ve kanserojen özellikte numuneler analize kabul edilmez. Analiz talep eden kişi/kurum analize gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
 17. Numune çözeltiye alınmış halde ise çözeltiye alma işlemi ayrıntılı olarak belirtilmelidir. HF içeren numunelerin ICP-MS analizi çok özel durumlar dışında yapılmamaktadır. Numune Hazırlama Laboratuvarımızda yapılan çözeltiye alma işlemlerinde HF kullanıldığı durumlarda, borik asitle söndürme işlemi yapıldığından, bu numunelerde bor (B) tayini yapılmamaktadır.
 18. Numunelerin homojen olması tercih edilir. Aksi takdirde analiz sonuçları farklılık gösterebilir ve merkezimiz bu durumdan kesinlikle sorumlu değildir.
 19. Biyolojik maruziyet indeksi ölçümleri için, yani tam kan, serum, saç, tırnak ve her türlü doku örneklerinde doğru sonuçların elde edilmesi ve transferleri için gerekli prosedürlerin dikkate alınması gerekmektedir.
 20. Bu kriterlerin kapsamadığı numune tipleri için merkezimizle görüşülmelidir.
 21. Deney İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve numune ile birlikte ÇANKAM Numune Kabul Birimine müracaat edilmeli veya kargo ile uygun ambalajlarda gönderilmelidir.
 22. Analiz sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu analizlerin yapıldığı yerin Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇANKAM) olduğunun yayında belirtilmesi tarafınızdan talep edilmektedir.
 23. Tahmini analiz süresi 31 iş günüdür. Analiz yoğunluğuna ve analizi talep edilen numune sayısına göre bu süre değişebilir. Cihaz arızası ve benzeri durumlarda bilgilendirme yapılacaktır.