Hücre Kültürü Laboratuvarı

Hücre Kültürü, hücrelerin kontrollü şartlar altında geliştirildiği bir prosestir. Hücresel ve moleküler biyolojide kullanılan önemli tekniklerden biridir. Hücrenin normal fizyolojisi ve biyokimyasını çalışmak için eşsiz bir model sistem sunmasının yanı sıra ilaçların ve toksik bileşenlerin hücre üzerindeki etkilerini gözlemlemlemek, mutagenez, karsinogenez çalışmları, ilaç geliştirme ve biyolojik bileşenlerin (aşı, terapötik proteinler vb.) üretimi gibi daha pek çok alanda kullanım sağlamaktadır.