Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi (FTIR) Spektroskopisi

Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR) katı veya sıvı bir maddenin soğurma ve emisyon kızılötesi spektrumunun elde edildiği bir spektroskopi tekniğidir. Bu yöntemin temeli, molekül içi bağlar üzerine düşürülen kızılötesi ışınların, bağların titreşim ve dönme hareketleri ile soğurulmasına dayanır. Ancak bu olay sadece dipol momente sahip polar moleküllerde gözlenir. FTIR ile eşzamanlı olarak geniş spektral menzilde yüksek çözünürlüklü spektral veri toplanabilir.

FTIR spektroskopisinde katı veya sıvı haldeki numuneler potasyum bromür (KBr) ile pellet haline getirilerek, NaCl diskler üzerinde film oluşturularak veya ATR ünitesi ile doğrudan analiz edilerek incelenebilir. ATR (zayıflatılmış toplam yansıma, attenuated total reflection) ünitesi ile katı ve sıvı numunelerde herhangi bir ön hazırlık işlemi gerektirmeden IR spektrumları en düşük numune sarfiyatıyla elde edilebilmektedir.