• ANALİZ ÜCRETLERİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA.

  Araştırma Merkezi Müdürlüğümüz 03/03/2017 tarihinden itibaren analiz fiyatlanıda günceleme yapmıştır aşağıda yeni fiyatlandırma sunulmuştur.

   

  ÇANKAM ANALİZ FİYATLARI GÜNCEL DURUMU

  UYGULANAN TEST 

  ANALİZ ADI 

  HİZMET NO 

  TEST/ANALİZ FİYATI 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  AGILENT 600 MHz NMR ANALİZLERİ 

  1H NMR 

  80 TL/numune 

  13C NMR (Decoupled) 

  100 TL/numune 

  13c NMR (Coupled) 

  100 TL/numune 

  13C APT 

  140 TL/numune 

  13C DEPT 

  140 TL/numune 

  D2O Değişimi 

  100 TL/numune 

  31P NMR 

  125 TL/numune 

  19F NMR 

  125 TL/numune 

  COSY-2D 

  140 TL/numune 

  HSQC-2D 

  10 

  140 TL/numune 

  HMQC-2D 

  11 

  140 TL/numune 

  HMBC-2D 

  12 

  140 TL/numune 

  DOSY-2D 

  13 

  250 TL/numune 

  NOESY-2D 

  14 

  200 TL/numune 

  ROESY-2D 

  15 

  200 TL/numune 

  TOCSY-2D 

  16 

  200 TL/numune 

  15N NMR 

  17 

  200 TL/numune 

  29Si NMR 

  18 

  200 TL/numune 

  11B NMR 

  19 

  250 TL/numune 

   

   

   

   

   

   

   DSC ANALİZLERİ 

   

   

  DSC SPEKTRUMU 

  (ANALİZ SÜRESİ: 0-1 SAAT) 

  20

  80 TL/numune 

  DSC SPEKTRUMU 

  (ANALİZ SÜRESİ: 1-3 SAAT) 

  21

  100 TL/numune 

  DSC SPEKTRUMU 

  (ANALİZ SÜRESİ: 3-7 SAAT) 

  22

  120 TL/numune 

  DSC İLE TERMAL KARAKTERİZASYON 

  (DEĞERLENDİRME) 

  23

  60 TL/numune 

   

  METALİK MALZEME 

  (STANDART 10 ÇENTİK) 

  24

  100 TL/numune 

  KOMPOZİT MALZEME 
  (STANDART 10 ÇENTİK) 

  25 

  80 TL/numune 

  SERAMİK MALZEME 
  (STANDART 10 ÇENTİK) 

  26 

  120 TL/numune 

  DİĞER MALZEMELER 
  (STANDART 10 ÇENTİK) 

  27 

  130 TL/numune 

   

   

  MİKROARRAY 

  MİKROARRAY GEN EKPRESYON TARAMA, HİBRİDİZASYON VE ANALİZ (12 ÇİP ANALİZ İÇİN) 

   

   

  28 

   

   

  10000 TL

  QRT-PCR 

  GDO ANALİZİ 

  29 

  1500 TL

  GEN KALİTATİF ANALİZİ 

  30 

  1750 TL

  PCR 

  GEN KLONLAMA 

  31 

  3000 TL

  HPLC-TOF 

  KAFEİN TAYİNİ 

  32 

  100 TL/numune 

  VİTAMİN E TAYİNİ 

  33 

  150 TL/numune 

  VİTAMİN A TAYİNİ 

  34 

  150 TL/numune 

  VİTAMİN C TAYİNİ 

  35 

  150 TL/numune 

  RESVERATROL 

  36 

  200 TL/numune 

  HPLC İÇİN EKSTRAKSİYON HAZIRLAMA 

  37 

  80 TL/numune 

  PESTİSİT ANALİZİ 

  38 

  250 TL/numune 

  KALİTATİF FENOLİK BİLEŞİK TAYİNİ 

  39 

  100 TL/numune 

  KANTİTATİF FENOLİK BİLEŞİK TAYİNİ 

  40 

  150 TL/numune 

  BİTKİ EKSTRELERİ 

  41 

  100 TL/numune 

  ORGANİK BİLEŞİKLER 

  42 

  100 TL/numune 

  DİĞER ANALİZLER 

  43 

  100 TL/numune 

  GAZ KROMATOGRAFİSİ 

  HEADSPACE KALİTATİF 

  44 

  150 TL/numune 

  HEADSPACE KANTİTATİF 

  45 

  200 TL/numune 

  GC-MS KALİTATİF 

  46 

  100 TL/numune 

  GC-MS KANTİTATİF 

  47 

  200 TL/numune 

  STEROİD ANALİZİ 

  48 

  150 TL/numune 

  PESTİSİT ANALİZİ 

  49 

  250 TL/numune 

  YAĞ ASİDİ BİLEŞENLERİ 

  50 

  100 TL/numune 

  NUMUNE HAZIRLAMA (ÖRNEK BAŞINA) 

  51 

  80 TL/numune 

  KÜTÜPHANE TARAMA (ÖRNEK BAŞINA) 

  52 

  80 TL/numune 

  UÇUCU YAĞ ANALİZİ 

  53 

  100 TL/görüntü 

  ICP-MS 

  SIVI NUMUNENİN ASİTLENMESİ 

  54 

  20 TL/görüntü 

  SIVI NUMUNENİN FİLTRASYONU 

  55 

  20 TL/görüntü 

  TOPRAK/SEDİMAN NUMUNESİ ÖĞÜTME (AGAT PÜLVERİZATÖR), <80 MESH 

  56 

  40 TL/görüntü 

  SU NUMUNESİNİ MİKRODALGA İLE ÇÖZÜNDÜRME (HNO3, EPA 3015A METODUNA GÖRE) 

  57 

  100 TL/görüntü 

  TOPRAK/SEDİMAN NUMUNESİNİ MİKRODALGA İLE KISMEN ÇÖZÜNDÜRME (HNO3-HCL, EPA 3051A METODUNA GÖRE) 

  58 

  150 TL/görüntü 

  TOPRAK/SEDİMAN NUMUNESİNİ MİKRODALGA İLE TAMAMIYLA ÇÖZÜNDÜRME (HNO3-HF, EPA 3052A METODUNA GÖRE) 

  59 

  150 TL/görüntü 

  TALEBE GÖRE STANDART HAZIRLAMA ( LABORATUAR SORUMLUSUNUN İNSİYATİFİNDE) 

  60 

  200 TL/görüntü 

   

  DOĞAL SULARDA ÇÖZÜNMÜŞ ELEMENT ANALİZİ (TÇK<0,1 %), 1–10 ELEMENT 

   

   

  61 

   

   

  150 TL/görüntü 

  DOĞAL SULARDA ÇÖZÜNMÜŞ ELEMENT ANALİZİ (TÇK<0,1 %), 10–30 ELEMENT 

  62 

  200 TL/görüntü 

  DOĞAL SULARDA ÇÖZÜNMÜŞ ELEMENT ANALİZİ (TÇK<0,1 %), > 30 ELEMENT 

  63 

  250 TL/görüntü 

  1–10 ELEMENT 

  64 

  300 TL/görüntü 

  10–30 ELEMENT 

  65 

  350 TL/görüntü 

  > 30 ELEMENT 

  66 

  400 TL/görüntü 

  ELEMENTEL ANALİZ 

  C, H, S, N ANALİZİ 

  67 

  100 TL/numune 

  UV SPEKTROSKOPİSİ 

  KALİTATİF/KANTİTATİF ANALİZ 

  68 

  80 TL/numune 

  IR SPEKTROSKOPİSİ 

  KALİTATİF ANALİZ 

  69 

  80 TL/numune 

  HÜCRE KÜLTÜR LABORATUARI 

  HÜCRE PROLİFERASYON TESTİ 

  70 

  250 TL/numune 

  ANTİKANSER TESTİ 

  71 

  250 TL/numune 

  APOPTOSİS TESTİ 

  72 

  250 TL/numune 

    MİKROBİYOLOJİ

  ANTİBAKTERİYEL ETKİ

  73

  80 TL/numune/patojen