Tanıtım

Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan
Müdür
Adres: İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluyazı Kampüsü Çankırı