ANALİZ ÜCRETLERİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA.

Araştırma Merkezi Müdürlüğümüz 03/03/2017 tarihinden itibaren analiz fiyatlanıda günceleme yapmıştır aşağıda yeni fiyatlandırma sunulmuştur.

 

ÇANKAM ANALİZ FİYATLARI GÜNCEL DURUMU

UYGULANAN TEST 

ANALİZ ADI 

HİZMET NO 

TEST/ANALİZ FİYATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGILENT 600 MHz NMR ANALİZLERİ 

1H NMR 

80 TL/numune 

13C NMR (Decoupled) 

100 TL/numune 

13c NMR (Coupled) 

100 TL/numune 

13C APT 

140 TL/numune 

13C DEPT 

140 TL/numune 

D2O Değişimi 

100 TL/numune 

31P NMR 

125 TL/numune 

19F NMR 

125 TL/numune 

COSY-2D 

140 TL/numune 

HSQC-2D 

10 

140 TL/numune 

HMQC-2D 

11 

140 TL/numune 

HMBC-2D 

12 

140 TL/numune 

DOSY-2D 

13 

250 TL/numune 

NOESY-2D 

14 

200 TL/numune 

ROESY-2D 

15 

200 TL/numune 

TOCSY-2D 

16 

200 TL/numune 

15N NMR 

17 

200 TL/numune 

29Si NMR 

18 

200 TL/numune 

11B NMR 

19 

250 TL/numune 

 

 

 

 

 

 

 DSC ANALİZLERİ 

 

 

DSC SPEKTRUMU 

(ANALİZ SÜRESİ: 0-1 SAAT) 

20

80 TL/numune 

DSC SPEKTRUMU 

(ANALİZ SÜRESİ: 1-3 SAAT) 

21

100 TL/numune 

DSC SPEKTRUMU 

(ANALİZ SÜRESİ: 3-7 SAAT) 

22

120 TL/numune 

DSC İLE TERMAL KARAKTERİZASYON 

(DEĞERLENDİRME) 

23

60 TL/numune 

 

METALİK MALZEME 

(STANDART 10 ÇENTİK) 

24

100 TL/numune 

KOMPOZİT MALZEME 
(STANDART 10 ÇENTİK) 

25 

80 TL/numune 

SERAMİK MALZEME 
(STANDART 10 ÇENTİK) 

26 

120 TL/numune 

DİĞER MALZEMELER 
(STANDART 10 ÇENTİK) 

27 

130 TL/numune 

 

 

MİKROARRAY 

MİKROARRAY GEN EKPRESYON TARAMA, HİBRİDİZASYON VE ANALİZ (12 ÇİP ANALİZ İÇİN) 

 

 

28 

 

 

10000 TL

QRT-PCR 

GDO ANALİZİ 

29 

1500 TL

GEN KALİTATİF ANALİZİ 

30 

1750 TL

PCR 

GEN KLONLAMA 

31 

3000 TL

HPLC-TOF 

KAFEİN TAYİNİ 

32 

100 TL/numune 

VİTAMİN E TAYİNİ 

33 

150 TL/numune 

VİTAMİN A TAYİNİ 

34 

150 TL/numune 

VİTAMİN C TAYİNİ 

35 

150 TL/numune 

RESVERATROL 

36 

200 TL/numune 

HPLC İÇİN EKSTRAKSİYON HAZIRLAMA 

37 

80 TL/numune 

PESTİSİT ANALİZİ 

38 

250 TL/numune 

KALİTATİF FENOLİK BİLEŞİK TAYİNİ 

39 

100 TL/numune 

KANTİTATİF FENOLİK BİLEŞİK TAYİNİ 

40 

150 TL/numune 

BİTKİ EKSTRELERİ 

41 

100 TL/numune 

ORGANİK BİLEŞİKLER 

42 

100 TL/numune 

DİĞER ANALİZLER 

43 

100 TL/numune 

GAZ KROMATOGRAFİSİ 

HEADSPACE KALİTATİF 

44 

150 TL/numune 

HEADSPACE KANTİTATİF 

45 

200 TL/numune 

GC-MS KALİTATİF 

46 

100 TL/numune 

GC-MS KANTİTATİF 

47 

200 TL/numune 

STEROİD ANALİZİ 

48 

150 TL/numune 

PESTİSİT ANALİZİ 

49 

250 TL/numune 

YAĞ ASİDİ BİLEŞENLERİ 

50 

100 TL/numune 

NUMUNE HAZIRLAMA (ÖRNEK BAŞINA) 

51 

80 TL/numune 

KÜTÜPHANE TARAMA (ÖRNEK BAŞINA) 

52 

80 TL/numune 

UÇUCU YAĞ ANALİZİ 

53 

100 TL/görüntü 

ICP-MS 

SIVI NUMUNENİN ASİTLENMESİ 

54 

20 TL/görüntü 

SIVI NUMUNENİN FİLTRASYONU 

55 

20 TL/görüntü 

TOPRAK/SEDİMAN NUMUNESİ ÖĞÜTME (AGAT PÜLVERİZATÖR), <80 MESH 

56 

40 TL/görüntü 

SU NUMUNESİNİ MİKRODALGA İLE ÇÖZÜNDÜRME (HNO3, EPA 3015A METODUNA GÖRE) 

57 

100 TL/görüntü 

TOPRAK/SEDİMAN NUMUNESİNİ MİKRODALGA İLE KISMEN ÇÖZÜNDÜRME (HNO3-HCL, EPA 3051A METODUNA GÖRE) 

58 

150 TL/görüntü 

TOPRAK/SEDİMAN NUMUNESİNİ MİKRODALGA İLE TAMAMIYLA ÇÖZÜNDÜRME (HNO3-HF, EPA 3052A METODUNA GÖRE) 

59 

150 TL/görüntü 

TALEBE GÖRE STANDART HAZIRLAMA ( LABORATUAR SORUMLUSUNUN İNSİYATİFİNDE) 

60 

200 TL/görüntü 

 

DOĞAL SULARDA ÇÖZÜNMÜŞ ELEMENT ANALİZİ (TÇK<0,1 %), 1–10 ELEMENT 

 

 

61 

 

 

150 TL/görüntü 

DOĞAL SULARDA ÇÖZÜNMÜŞ ELEMENT ANALİZİ (TÇK<0,1 %), 10–30 ELEMENT 

62 

200 TL/görüntü 

DOĞAL SULARDA ÇÖZÜNMÜŞ ELEMENT ANALİZİ (TÇK<0,1 %), > 30 ELEMENT 

63 

250 TL/görüntü 

1–10 ELEMENT 

64 

300 TL/görüntü 

10–30 ELEMENT 

65 

350 TL/görüntü 

> 30 ELEMENT 

66 

400 TL/görüntü 

ELEMENTEL ANALİZ 

C, H, S, N ANALİZİ 

67 

100 TL/numune 

UV SPEKTROSKOPİSİ 

KALİTATİF/KANTİTATİF ANALİZ 

68 

80 TL/numune 

IR SPEKTROSKOPİSİ 

KALİTATİF ANALİZ 

69 

80 TL/numune 

HÜCRE KÜLTÜR LABORATUARI 

HÜCRE PROLİFERASYON TESTİ 

70 

250 TL/numune 

ANTİKANSER TESTİ 

71 

250 TL/numune 

APOPTOSİS TESTİ 

72 

250 TL/numune 

  MİKROBİYOLOJİ

ANTİBAKTERİYEL ETKİ

73

80 TL/numune/patojen

           

 

 
Duyuru Tarihi: 7.3.2017 0