Analiz Ücretleri

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUARLARINDA YAPILAN ANALİZLER VE BİRİM ÜCRETLERİ
AÇIKLAMALAR
  1. Analiz/test fiyatları 03.03.2017 tarihi itibari ile fiyat güncellenmesi yapılmış olup fiyatlara KDV dahil değildir.
  2. Analiz için gönderilen numuneler ile ilgili iletişim bilgileri ve numune kabul şartlarına http://cankam.karatekin.edu.tr/default.aspx linkinden ulaşılabir.

 

UYGULANAN TEST ANALİZ ADI HİZMET NO TEST/ANALİZ FİYATI
AGILENT 600 MHz NMR ANALİZLERİ 1H NMR 1 80TL/numune
13C NMR (Decoupled) 2 100TL/numune
13c NMR (Coupled) 3 100TL/numune
13C APT 4 140TL/numune
13C DEPT 5 140TL/numune
D2O Değişimi 6 100TL/numune
31P NMR 7 125 TL/numune
19F NMR 8 125 TL/numune
COSY-2D 9 140TL/numune
HSQC-2D 10 140TL/numune
HMQC-2D 11 140TL/numune
HMBC-2D 12 140TL/numune
DOSY-2D 13 250TL/numune
NOESY-2D 14 200TL/numune
ROESY-2D 15 200TL/numune
TOCSY-2D 16 200TL/numune
15N NMR 17 200TL/numune
29Si NMR 18 200TL/numune
11B NMR 19 250TL/numune
DSC ANALİZLERİ DSC SPEKTRUMU
(ANALİZ SÜRESİ: 0-1 SAAT)
20 80TL/numune
DSC SPEKTRUMU
(ANALİZ SÜRESİ: 1-3 SAAT)
21 100TL/numune
DSC SPEKTRUMU
(ANALİZ SÜRESİ: 3-7 SAAT)
22 120 TL/numune
DSC İLE TERMAL KARAKTERİZASYON
(DEĞERLENDİRME)
23 60TL/numune
METALİK MALZEME
(STANDART 10 ÇENTİK)
24 100TL/numune
KOMPOZİT MALZEME
(STANDART 10 ÇENTİK)
25 80TL/numune
SERAMİK MALZEME
(STANDART 10 ÇENTİK)
26 120 TL/numune
DİĞER MALZEMELER
(STANDART 10 ÇENTİK)
27 130 TL/numune
MİKROARRAY MİKROARRAY GEN EKPRESYON TARAMA, HİBRİDİZASYON VE ANALİZ (12 ÇİP ANALİZ İÇİN) 28 10.000 TL
QRT-PCR
GDO ANALİZİ
29 1500 TL

GDO GEN KALİTATİF ANALİZİ
30 1750 TL
PCR
GEN KLONLAMA
31 3000 TLHPLC-TOF
KAFEİN TAYİNİ 32 100TL/numune
VİTAMİN E TAYİNİ 33 150TL/numune
VİTAMİN A TAYİNİ 34 150TL/numune
VİTAMİN C TAYİNİ 35 150TL/numune
RESVERATROL 36 200TL/numune
HPLC İÇİN EKSTRAKSİYON HAZIRLAMA 37 80TL/numune
PESTİSİT ANALİZİ
38
250 TL/numune
KALİTATİF FENOLİK BİLEŞİK TAYİNİ 39 140 TL/numune
KANTİTATİF FENOLİK BİLEŞİK TAYİNİ 40 150 TL/numune
BİTKİ EKSTRELERİ 41 100 TL/numune
ORGANİK BİLEŞİKLER 42 100 TL/numune
DİĞER ANALİZLER 43 100 TL/numune

GAZ KROMATOGRAFİSİ
HEADSPACE KALİTATİF 44 150 TL/numune
HEADSPACE KANTİTATİF 45 200 TL/numune
GC-MS KALİTATİF 46 100 TL/numune
GC-MS KANTİTATİF 47 200 TL/numune
STEROİD ANALİZİ 48 150 TL/numune
PESTİSİT ANALİZİ 49 250 TL/numune
YAĞ ASİDİ BİLEŞENLERİ 50 100 TL/numune
NUMUNE HAZIRLAMA (ÖRNEK BAŞINA) 51 80 TL/numune
KÜTÜPHANE TARAMA (ÖRNEK BAŞINA) 52 80 TL/numune
UÇUCU YAĞ ANALİZİ 53 100 TL/görüntü
ICP-MS SIVI NUMUNENİN ASİTLENMESİ 54 20 TL/görüntü
SIVI NUMUNENİN FİLTRASYONU 55 20 TL/görüntü
TOPRAK/SEDİMAN NUMUNESİ ÖĞÜTME (AGAT PÜLVERİZATÖR), <80 MESH 56 40 TL/görüntü
SU NUMUNESİNİ MİKRODALGA İLE ÇÖZÜNDÜRME (HNO3, EPA 3015A METODUNA GÖRE) 57
100 TL/görüntü
TOPRAK/SEDİMAN NUMUNESİNİ MİKRODALGA İLE KISMEN ÇÖZÜNDÜRME (HNO3-HCL, EPA 3051A METODUNA GÖRE) 58 150 TL/görüntü
TOPRAK/SEDİMAN NUMUNESİNİ MİKRODALGA İLE TAMAMIYLA ÇÖZÜNDÜRME (HNO3-HF, EPA 3052A METODUNA GÖRE) 59 150 TL/görüntü
TALEBE GÖRE STANDART HAZIRLAMA ( LABORATUAR SORUMLUSUNUN İNSİYATİFİNDE) 60 200 TL/görüntü
DOĞAL SULARDA ÇÖZÜNMÜŞ ELEMENT ANALİZİ (TÇK<0,1 %), 1–10 ELEMENT 61 150 TL/görüntü
DOĞAL SULARDA ÇÖZÜNMÜŞ ELEMENT ANALİZİ (TÇK<0,1 %), 10–30 ELEMENT 62 200 TL/görüntü
DOĞAL SULARDA ÇÖZÜNMÜŞ ELEMENT ANALİZİ (TÇK<0,1 %), > 30 ELEMENT 63 250 TL/görüntü
1–10 ELEMENT 64 300 TL/görüntü
10–30 ELEMENT 65 350 TL/görüntü
> 30 ELEMENT 66 400 TL/görüntü
ELEMENTEL ANALİZ C, H, S, N ANALİZİ 67 100 TL/numune
UV SPEKTROSKOPİSİ KALİTATİF/KANTİTATİF ANALİZ 68 80 TL/numune
IR SPEKTROSKOPİSİ KALİTATİF ANALİZ 69 80 TL/numune
HÜCRE KÜLTÜR LABORATUARI HÜCRE PROLİFERASYON TESTİ 70 250 TL/numune
ANTİKANSER TESTİ 71 250 TL/numune
APOPTOSİS TESTİ 72 250 TL/numune
MİKROBİYOLOJİ ANTİBAKTERİYEL ETKİ 73  80 TL/numune / patojen

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Merkezi
Uluyazı Kampüsü MERKEZ / ÇANKIRI

Tel: 0(376) 213 26 26 Çankam Sekreteryası (7980)
Tel: 0(376) 218 95 00 Çankam Sekreteryası (7980)

İnternet Adresi : cankam.karatekin.edu.tr

e-posta adresi : cankam@karatekin.edu.tr

NMR labaratuvarı doğrudan İletişim :(0376 218 9539)
veya santral (0376 213 2626) (8016)